Estland 1918 - 1920

 

Historie

 

Estland - Patruljetjeneste i Tallinn

 

Ankommet til Estland blev korpset indkvarteret i hovedstaden Tallinn (Reval) - mandskabet på Libau-kasernen og officererne på Hotel Goldener Löwe.
Allerede efter en lille uge - 9. April - flyttede korpset til Afrika-kasernen også i Tallinn - som bød på væsentlig bedre indkvarteringsforhold. Dagen før flytningen modtog korpset russiske geværer og kunne teoretisk set have været sat i tjeneste. Imidlertid viste det sig, at der under hvervning af mandskab ikke var blevet lagt syndeligt vægt på de enkelte frivilliges forudgående militære kundskaber. Det blev nødvendigt at inddele mandskabet i 3 grupper efter kvalifikationer og oprette en regulær rekrutskole for de svageste:

  1. Dem som havde gennemgået en militær uddannelse i Danmark
  2. Dem som havde militær uddannelse fra de frivillige korps i Danmark
  3. Dem som overhoved ingen militær uddannelse havde.

Af korpsets 146 menige - måtte 51 menige placeres i gruppe C - uden militære forkundskaber. For hurtigst muligt at råde bod på de manglende færdigheder udsendte kaptajn Borgelin den 12. April: SKOLEBEFALING Nr. 1 - og 14. April begyndte en intensive militære grunduddannelse for det danske mandskab.

 


Skolebefaling Nr. 1 udsendt af Kaptajn Borgelin i Tallinn den 12. April 1919

 

På Afrika-kasernen startede Rekrutskolen med daglige undervisning fra kl. 0900-1200 og igen fra kl. 1500-1800, hvilke dog snart blev ændret til undervisning fra kl. 0800-1400, så de menige - og også de officerer som underviste - havde chance for at opleve de mange seværdigheder i den historiske hovedstad.

 


Gruppe danske og estiske soldater på Dombjerget - med udsigt over Tallinn.

 

Det var ikke kun historiske bygninger som skulle undersøges i Tallinn, også andre forlystelser blev besøgt og særligt de natlige seværdigheder kunne nemt gribe forstyrrende ind i træningen på Rekrutskolen. Derfor blev der slået hårdt ned overfor natlig udeblivelse fra kvarteret - en forseelse som blev takseret med 8 dages streng arrest. Et andet problem var risikoen for kønssygdomme - som blev taget meget alvorligt - jf. Punkt 4 i Skolebefalingen Nr. 1 fra 12. April - hvor samtlige menige befales at stille til "Penis-parade" søndag den 13. April kl. 9.00.

 

 

Frankeret brevkort dateret 15. April 1919 fra
225 Korporal Jens Eskild Ley Bruun,
stemplet i TALLINN 20. April 1919 til Danmark via Finland, hvor kortet er censureret.
Bemærk omtale af
det Skandinaviske Corps. Oprindelig frankering fjernet.

15-4-1919
Ligger stadig i Reval men venter at komme til fronten om 14 dage. Det skandinaviske Corps (ikke mit) har haft et haardt Sammenstød med Bolchevikerne ved Riga-fronten 100 hvide mod 4000 B.
Militæret her er en broget Forsamling og mange Officerer ligner de Paradefigurer der staar udenfor de københavnske Biografteatre.
Det morsomste her i Reval er Droskerne. Alle Heste køres i grime, kun faa bruger Bidsler. Estlænderne er alle nogle store Dyreplagere overfor deres Heste ! Hils alle paa Bøgebjerg og modtag selv de venligste hilsner fra Deres heng. E. L. Bruun.

DBAC's første uger i Estland bar på flere måder præg af den usikkerhed som fandtes med hensyn til korpsets fremtidige anvendelse. De danske soldater der var første kontingent - 1. Kompagni og Feltartilleri Batteriet - at en styrke som i marts og begyndelsen af april 1919 var tænkt at skulle vokse til omkring 1000 mand. Da det mod slutningen af april lå klart, at der ikke ville komme flere danske frivillige - blev korpset omformeret til et Rekylkompagni (Kompagni Borgelin) med Kaptajn Borgelin som leder og en Train-afdeling under Kaptajn Mortensen. Korpschefen for Dansk Baltisk Auxiliær Corps - Iver de Hemmer Gudme - indtog herefter rollen som administrator i en dansk Stab i Tallinn og forbindelsesled til DBAC's kontor i København, de britiske flådestyrker i Estland og det estiske krigsministerium.

Ovensående organisatoriske problemer var ikke kendt blandt mandskabet - som blot måtte afvente ordre eller hente viden fra de utallige rygter svirrede i Tallinn.

26. April blev Rekrut-skolen på Afrika-kasernen ophævet og hele det danske kompagni forlagt til træningslejren Nômme udenfor Tallinn - for i friere omgivelser at afslutte den samlede træning inden indsættelse på en af fronterne.

 

 

Frankeret brevkort dateret 25. April 1919 fra
225 Korporal Jens Eskild Ley Bruun,
stemplet i TALLINN 12. Maj 1919 til Danmark. Uvist af hvilken grund er kortet blevet
forsinket i små 3 uger inden afsendelse
. Oprindelig frankering fjernet.

Reval - 25-4-1919
Endnu har jeg ikke været i Ilden men vi hører jo en Del fra Fronten og det er jo ikke altid hvad vi helst vil høre. Esterne er selv nogle daarlige Soldater og umulige at arbejde sammen med. Ellers er alt "allright" og vi venter kun paa de 600 nye Danskere for at kunne indtage Petrograd !! Det er vel lidt meget sagt men bliver vi 1000 Mand, danskere, han vi indtage Riga. - Nu begynder Foraaret og mine Tanker gaar lidt til Bøgebjerg. Venlig Hilsen til Dem og Deres Hustru fra Deres hengivne E.L.Bruun.

For den del af mandskabet som havde militære forkundskaber ved ankomsten til Estland - blev de første uger i Tallinn ikke helt uvirksomme. I dagene 5.-7. April blev der afholdt valg til en grundlovsgivende forsamling i Estland, det på et tidspunkt hvor landets stilling var meget ustabilt, med trusler langs grænserne i syd og øst, med store hvidrussiske styrker i landet og en indre uro fra både de tysk-baltiske og Zar-tro grupper - som ikke havde ønske en selvstændig estisk stat. Derfor befandt Tallinn sig i militær alarmberedskab indtil parlamentets åbning og DBAC blev opfordret til at stille militære patruljer til rådighed for sikring af både ro og orden i hovedstaden.

Dobbeltpatruljer på 10 menige og 1 korporal - geværbevæbnet med påsatte bajonetter - afpatruljerede således Tallinns gader i både dag- og nattetimerne, for derved at dæmpe eventuelle optræk til uro. Tjenesten som "Paladsgarde" for den estiske regering forløb uden optrin og kunne ophæves efter Parlaments-samlingen den 23. April 1919.

 

 

Frankeret brevkort dateret 25. April 1919 fra
225 Korporal Jens Eskild Ley Bruun,
stemplet i TALLINN 12. Maj 1919 (?) til Danmark. Uvist af hvilken grund er kortet blevet
forsinket i små 3 uger inden afsendelse
. Oprindelig frankering fjernet.

Reval - 25-4-1919
Kære Frøken Hemmningsen ! Valgene her er nu overstaaet uden væsentlige Uroligheder saa dete bliver sikkert det sidste Kort fra Reval denne gang. Naar jeg kommer hjem kan jeg vel saa meget saa jeg kan oversætte omstående. Venlig Hilsen, Deres E.L.Bruun
Skal til Fronten Mandag.

 

Revised: 26/5/02.
Copyright © 2001-2002 by PWO and
by Per Rønberg, Denmark
All rights reserved worldwide.