Estland 1918 - 1920

 

Historie

 

Estland - Træning i Nômme

 

Da Dansk Baltisk Auxiliær Corps forlod Tallinn - 27. April 1919 - blev enheden også formelt opløst, fra nu af var den danske styrke formeret som et Rekylkompagni "Compagnie Borgelin" tilknyttet den estiske hær. Fra Tallinn blev kompagniet forlagt til den tidligere tyske træningslejr i Nômme ca. 10 km udenfor byen og turen dertil foregik til fods.

Den estiske hærledelse ønskede kompagniet hurtigst muligt indsat på Syd-fronten, men kompagnichefen udbad sig 14 dages træningsophold i Nômme for at sammentømre den brogede forsamling til et kampberedt rekylkompagni.

 


Parade i Træningslejren i Nômme - maj 1919

 

Træningslejren bestod af 4 store træbygninger og lå i ideelle omgivelser for kompagniets afsluttende uddannelse, her var der både åben hede, fyrreskove og rigelig plads til øvelse i fremrykning i "spredt orden" og "gruppevis fremrykning" - ligesom der var egnede arealer til skydetræning og håndgranatkast.

 


Frankeret brevkort fra Kornet 204 August Hellmund i Nômme lejren.
Dateret 15. Maj 1919 og afstemplet den følgende dag.

Nômme 15/5-19
Kære Ebba.
Mange tak for Brevet i gaar, her er ogsaa grønt, paa
Lørdag gaar vi til Fronten igen.Hils alle Bekendte.
Med Hilsen August Hellmund

10. maj blev kompagniets syv Madsen-rekylgeværer (maskingeværer) leveret - hvorefter der også blev udført ihærdig øvelsesaktivitet på de nye våben.

 


Hvil under øvelserne i Nômme lejren - Maj 1919

 

17. maj alarmeres kompagniet og alle fik meddelelse om at Kompagni Borgelin den følgende dag skulle afgå til fronten. Inden afrejse skulle udrustning samles og pakkes, der skulle rekvireres et særtog til transporten og lejren rengøres.

Lørdag den 18. Maj kl. 1200 stod hele kompagniet opstillet i delingsorden, klar til inspektion af den estiske hærchef General Laidoner, som også fik demonstration i dansk felttjeneste: Patruljevirksomhed, Sikring af stedet, Sikring under march, Skarpskydning, Håndgranatkast og ikke mindst - Kampskydning med rekylgevær delingens lette maskingevær. Kaptajn Borgelin kunne da melde 12 officerer, 12 underofficere og 189 menige klar til tjeneste.

Senere marcherede kompagniet til Nômme station og ombord i særtoget.

 

Revised: 26/5/02.
Copyright © 2001-2002 by PWO and
by Per Rønberg, Denmark
All rights reserved worldwide.