Estland 1918 - 1920

 

Historie

 

Rejsen til Estland (1) - S/S Merkur

 

I begyndelsen af marts 1919 ankom den finske damper S/S Merkur af Helsingfors til Københavns Frihavn, dampskibet som blev ført af kaptajn Ilmari A. Jokinen var chartret af den estiske regering til at sejle første kontingent af DBAC til Finland.

Før transporten skulle dampskibet først klargøres med bl.a. opsætning af omkring 260 køjer og fik indlastet udstyr og forplejning til det danske korps. Mens S/S Merkur lå i Frihavnen, begyndte de hvervede soldater at samles i København og snart opstod der uro mellem københavnske syndikalister - socialister der indædt kæmpede mod afsendelse af det danske hjælpekorps - og de uniformerede medlemmer af korpset.

 


Kontrakt med Skibstømrer Olsen om opsætning af køjer ombord på S/S Merkur

 

Da havnens slæbebåde i sympati med syndikalisterne bekendtgjorde, at de ikke ville slæbe S/S Merkur ud af havnen, måtte soldaterne den 22. marts forlade S/S Merkur, hvorefter dampskibet sejlede fra Frihavnen - under dække af at fragte "levnedsmidler" til Finland. Kaptajn Jokinen vendte dog hurtigt skibet og kastede anker i Yderhavnen ud for Langelinie. Her blev korpsets mandskab i løbet af de næste dage atter sejlet ombord i robåde. Den 26. marts om morgenen afgik S/S Merkur fra København med ca. 200 medlemmer af DBAC. Enkelte hvervede soldater nåede ikke at komme ombord - eller havde mistet modet og var sprunget fra i sidste øjeblik.

Ombord på damperen var også den finske General Torsten Lode, som på vegne af den estiske regering underskrev alle hvervekontrakter. I internationalt farvand, vel ude i Øresund, kunne de frivillige soldater også underskrive de endelige hvervekontrakter med den estiske regering. Da det var overstået forlod General Lode igen skibet og stod i land - med den svenske lodsbåd - i Trelleborg.

Fredag den 28. Marts ombord på S/S Merkur og midt i Østersøen, udsendte Kaptajn Gudme "Corpsbefaling Nr. 1" - som kunne oplyse af korpset nu bestod af en Stab, et rekylgevær kompagni under kaptajn Richard Borgelin og et feltbatteri under kaptajn J. M. Mortensen.

 


Brevkort skrevet af Korporal Jens Eskild Ley Bruun
ombord på S/S Merkur i den finske skærgård 29. Marts 1919.
Passeret den finske censur - frimærke bortklippet

Kære Frk. Hemmingsen
Ligger i den finske Skærgaard og endnu ikke været søsyg !
Udnævnt til Kommandounderoff. ved Feltbatteriet. En Tjans !
D.B.A.C. er et Elitekorps !
Mange Hilsner E.L.Bruun

S/S Merkurs rejse til Finland gik via Ålandsøerne, hvor skibet løb på grund udfor Mariehamn - dampskibet kom dog fri af grunden ved egen kraft. Resten af rejsen foregik i langsom konvojsejlads med assistance af isbryderen "Tarmo" gennem skærgården til Hangö - som S/S Merkur og korpset anløb den 31. Marts 1919.

 

 
S/S Merkur i isen udfor Hangö - 30. Marts 1919

 

 

Revised: 16/5/02.
Copyright © 2001-2002 by PWO and
by Per Rønberg, Denmark
All rights reserved worldwide.